Aktualności ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum ˇ Linki ˇ Szukaj ˇ Kontakt ˇ Klub Przedszkolaka
BIP
O szkole


Z kart historii

Rekrutacja 2021/2022
Dokumenty do pobrania
Dla rodziców
Egzamin ósmoklasisty
Dokumenty szkoły
Statut szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan lekcji


Regulamin organizacji pracy szkoły od 01.09.2020 r.

Regulamin nauki zdalnej w Szkole Podstawowej w Lubnowych od 09. 11. 2020 r.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 313
Najnowszy Użytkownik: Barbara13
Kadra pedagogiczna
Wychowawcy klas Nauczyciele
Rada Rodziców
Rok szkolny 2020/2021
Samorząd Uczniowski
Rok szkolny 2020/2021
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkolne Koło SKO
Biblioteka szkolna
Lektury dla klas I-III
Lektury dla klas IV-VI
Bilblioteka zaprasza
Czytelnictwo w I semestrze
Aktywny czytelnik
Pasowanie na czytelnika
Dobre praktyki - Publikacje nauczycieli
Publikacje p. Marty Kuchnio

Plan pracy SKO w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy SKO w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy SKO w roku szkolnym 2019/2020


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020


SKO w SGB sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2017/2018

SKO w SGB sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2018/2019

SKO w SGB sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2019/2020


Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego za 1 półrocze roku szkolnego 2017/2018

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego za 2 półrocze roku szkolnego 2017/2018

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego z 1 półrocze roku szkolnego 2018/2019

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego z 2 półrocze roku szkolnego 2018/2019

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego z 1 półrocze roku szkolnego 2019/2020
Uczniowski Klub Sportowy "Grom"
Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym
Masowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Powiatu Iławskiego
Gminny Turniej Tenisa Stolowego o Puchar TVP
Drużynowe Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Ilawskiego w Tenisie Stołowym
Mistrzostwa Gminy Susz w Tenisie Stołowym
Szkolna Liga Tenisa Stołowego
RODO
RODO
RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa w Lubnowych, Lubnowy Małe 28/2, 14-240 Susz, tel. 55-2786126, e-mail: splubnowy@vp.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Lubnowych: kolesnik.splubnowy@vp.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Lubnowych?

Dane osobowe uzyskane od Państwa przetwarzamy w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.


Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań Szkoły Podstawowej w Lubnowych, współpracownicy Szkoły oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących

przepisów:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2198 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017, poz. 60);
4) Ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 2169 ze zm.);
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Czas przechowywania Państwa danych?

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach
prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez Państwowe jednostki budżetowe.
Okresy te zostały określone wraz z przyporządkowaniem ich do określonych kategorii spraw w Rzeczowym
Wykazie Akt obowiązującym w Szkole Podstawowej w Lubnowych i wynoszą odpowiednio 2, 5, 10 lub 50 lat.


Jakie uprawnienia przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa
dane, chyba że Szkoła Podstawowa w Lubnowych wykaże, że podstawy przetwarzania przez nią Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Szkoła Podstawowa w Lubnowych posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych, chyba że Szkoła wykaże, że podstawy przetwarzania przez nią Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest Szkole niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinni Państwo wówczas wskazać nam szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Szkołę Podstawową w Lubnowych przetwarzania objętego sprzeciwem. Szkoła zaprzestanie wówczas przetwarzania Państwa danych w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6) prawo do przenoszenia danych

Mogą Państwo zlecić nam przesłanie Państwa danych osobowych bezpośrednio innemu podmiotowi lub otrzymać je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv).


7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to może zostać wyłączone lub ograniczone, w przypadku gdy Szkoła wykaże, że podstawy przetwarzania przez nią Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: kolesnik.splubnowy@vp.pl, pisemnie na adres siedziby Szkoły Podstawowej w Lubnowych lub osobiście w siedzibie Szkoły. Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

Kontakt
Nasz adres:
Szkoła Podstawowa
w Lubnowych
14-240 Susz
Tel: 55 278 61 26
splubnowy@vp.pl

Imieniny
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Programy i Projekty realizowane w roku szkolnym 2018/2019

Jakość Powietrza

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl